Hit és cselekvés

Egyszer nagy árvíz volt egy faluban, 
mindenkinek sikerült elmenekülnie, csak a papnak nem. 
Felmászott a templomtorony tetejére, és ott így imádkozott: 
- Kérlek Istenem, ments meg a vízbefulladástól ! 
Majd nagy hittel várta a választ. 
Nemsokára arra jött egy csónak, 
odament hozzá, és mondták neki, hogy szálljon be. 
Azt válaszolta, hogy nem megy, mert őt Isten fogja megmenteni. 
Hiába győzködték, hogy nemsokára elmerül a templomtorony is, 
nem volt hajlandó beszállni. 
Nemsokára egy másik csónak vetődött arra, 
de ő ugyanúgy elküldte őket. 
Végül egy helikopterrel akarták kimenteni, 
de azt sem fogadta el, 
hogy őt majd Isten menti meg. 
Végül összedőlt a torony és megfulladt. 
A mennyben Isten előtt állva megkérdezte: 
- Uram, hát imádkoztam hozzád, 
  hittem Benned, és mégis megfulladtam ?! 
  Miért nem segítettél ? 
- Fiam - szólt Isten - háromszor küldtem neked segítséget!
  Küldtem két csónakot, 
  és az utolsó pillanatban még egy helikoptert is, 
  de hát neked semmi sem volt elég jó  ...