Szerencse vagy balszerencse ?

Szerencse vagy szerencsétlenség?

Egy idős földművesnek volt egy öreg lova, amellyel a földön dolgozgatott. 
Egy nap a ló elszabadult, s eltűnt a dombok közt. 
Amikor a szomszédok kifejezték sajnálatukat a szerencsétlenség miatt, 
az idős ember csak ennyit mondott:
- Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Egy hét múlva a ló visszatért a dombok közül egy ménes vadlóval, 
és amikor a szomszédok a földműves szerencséje miatt örvendeztek, 
ő ismét ezt mondta:
- Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Amikor az idős ember fia megpróbálta betörni az egyik musztángot, 
leesett a lóról, és eltörte a lábát. 
A szomszédok megint sajnálkoztak. Nem úgy az idős ember, 
aki csak ennyit szólt:
- Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Néhány hét múlva bevonult a hadsereg a faluba, 
és besoroztak minden hadrafogható fiatalembert. 
Amikor az idős földműves fiát a törött lábával meglátták, lehagyták a listáról.

-  Szerencse volt ez, vagy szerencsétlenség? Ki tudná ezt megmondani?